16.2.2021 | 14:00 עדכון לגבי מוסדות החינוך בגדרה

16.2.2021 | 14:00
עדכון לגבי מוסדות החינוך בגדרה

תושבים יקרים,

אגף החינוך במועצה המקומית גדרה בשיתוף עם הנהגת ההורים היישובית, נערך לקראת פתיחת מוסדות החינוך ביום ראשון 21.2.2021, בהתאם למתווה משרד החינוך ומשרד הבריאות.

אמשיך לעדכן בכל התפתחות ככל שתהיה.

יואל גמליאל
ראש המועצה