הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 29.3.2020 | 19:30

19:30 • 29.3.2020
תושבים יקרים,
להלן הדיווח המעודכן להיום, 29.3.

נשארים בבית • שומרים על המשפחה

רק יחד נעבור את זה
יואל גמליאל
ראש המועצה

 

 הערת מצב 29.3 - בבידוד 184, חולי קורונה 27 נכון לאתמול. טרם נמסר מידע ממשרד הבריאות. מחלימים 1