הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 1.4.2020 | 21:00

1.4.20•21:00
תושבים יקרים,
להלן עדכון לגבי מקומות נוספים של תושבי גדרה שדווחו כחולי קורונה כפי שפורסם על ידי משרד הבריאות:
18/03/2020 08:00- 23:00 מעון עלה מוריה
25/03/2020 13:00- 13:30 מחסני השוק, גדרה
25/03/2020 08:00- 12:00 עלה מוריה
28/03/2020 08:00- 08:00 עלה מוריה
28/03/2020 08:00- 14:30 עלה מוריה
כל מי ששהה במקומות אלה מתבקש להכנס לבידוד באופן מיידי ולדווח על כך למשרד הבריאות כנדרש.

אני מבקש מכם להשאר בבית ולשמור על ההנחיות המצילות את החיים שלכם

נשארים בבית • שומרים על המשפחה
יואל גמליאל
ראש המועצה