הודעה לציבור – הנחיות "התו הסגול" לענפי מסחר ותעשייה | 19.4.2020