352 הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 30.10.2020 | 12:30

30.10.2020 | 12:30
🟢שומרים על גדרה ירוקה!🟢

תושבים יקרים,

ממשיכים במאמץ המשותף להקפיד  על ההנחיות ולשמור על בריאות קהילת גדרה.

10 מאומתים תושבי גדרה
21 מאומתים במוסדות ביישוב, לא תושבי גדרה
101 שוהים בבידוד

רק יחד נצליח לשמור על בריאות ילדינו ובריאות קהילת גדרה.

בברכת בריאות טובה,

שבת שלום
יואל גמליאל
ראש המועצה