הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 13.7.2020 | 9:00

9:00, 13.7.2020

תושבים יקרים,

47 תושבים מדווחים כמאומתים
405 תושבים שוהים בבידוד

המשיכו לשמור על ההנחיות - עטו מסיכה ושמרו על מרחק. 

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

יואל גמליאל
ראש המועצה