מידע לציבור


מאגר התקשרויות

דרכי התקשרות ומאגר בעלי מקצוע 
קראו עוד

פרוטוקולים

לצפייה בכלל הפרוטוקלים מישיבות המועצה
קראו עוד

חוקי עזר

לרשותכם פירוט חוקי העזר הרלוונטיים לתושבים
קראו עוד

צו מיסים

צווי המיסים של השנים האחרונות לרשות התושבים
קראו עוד

תקציב המועצה

תקציב המועצה לשירות התושב
קראו עוד

דו"חות כספיים

לצפייה בכלל הדו"חות הכספיים
קראו עוד

ארנונה - חובות וזכויות

פרטי הארנונה לשירות התושבים
קראו עוד

תמיכות

המידע הנדרש עבור תמיכות. טפסים לעיון ולהורדה
קראו עוד

איכות סביבה

מידע לגבי כלל נקודות המיחזור במושבה
קראו עוד

קיום אירוע בגנים הציבוריים בגדרה

הנחיות אלה מיועדות לכל המעוניין לקיים אירוע פרטי בגנים הציבוריים בגדרה.
קראו עוד

דו"ח פעילות לתושב

חוברות הפעילות לתושב מהשנים האחרונות, לצפייה ולהורדה
קראו עוד

הרשמה לקבלת הודעות מהמועצה המקומית גדרה

להרשמה למידעון - אנא מלאו את הטופס הבא... 
קראו עוד

בתי מרקחת

שמות ומספרי הטלפון של בתי המרקחת במועצה
קראו עוד

תקנות אזרחים וותיקים

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם פרסומן של התקנות בנידון
קראו עוד

בטיחות בדרכים

בגדרה חושבים חיים - מידע בטיחות בדרכים
קראו עוד

חופש המידע

תכליתו של חופש המידע היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" 
קראו עוד

אישורי בנייה

קראו עוד

חדש בגדרה

מה חדש במעצה המקומית גדרה 
קראו עוד