הנחיות ליום בחירות

הנחיות ליום בחירות


הבחירות לכנסת ה-24 יתקיימו ביום שלישי, 23.3.2021. כאשר ההצבעה בקלפיות תתבצע בשני אופנים - הצבעה לציבור הרחב והצבעה לחולים ומבודדים.הצבעת חולי קורונה ומבודדים

חולים ומבודדים יממשו את זכותם בהצבעה בקלפיות מיוחדות שיוצבו ברשויות המקומיות עבור חולים מאומתים המחלימים בביתם, וקלפיות נפרדות לשוהים בבידוד. 

בנוסף, יופעלו מוקדי הצבעה במבנים של קופות חולים על פי חלוקה שתיקבע לקראת יום הבחירות ויפעלו גם מתחמי "הצבע וסע". ביישובים בהם רמת התחלואה גבוהה יוצבו באופן יחסי יותר קלפיות.

הקלפיות הייעודיות לחולים או למבודדים יפעלו ביום הבחירות מהשעה 8:00 בבוקר עד לשעה 19:00 בערב. 

קלפיות ייעודיות לחולי קורונה

בהתאם להנחיות, אסור לחולה מאומת שנמצא בבידוד לצאת מביתו, אולם תיקון מיוחד לחוק הבחירות מאפשר יציאה לצורך הצבעה בלבד, בקלפי ייעודית לחולים, כפוף לתנאים מיוחדים שנקבעו על ידי ועדת הבחירות. 

לצורך שמירה על בריאות הציבור, ולמנוע מצב שבו חולים מאומתים המגיעים להצבעה יקיימו בדרכם מפגשים חברתיים אסורים, תוך סיכון בריאות הציבור, תפעיל הוועדה מערך היסעים ייחודי עבור חולים מאומתים. החולה יירשם להסעה, ויהיה זכאי לעלות אליה רק אם שמו יופיע ברשימות ועדת הבחירות. רק חולים יהיו זכאים להסעה מביתם אל הקלפי הייחודית וחזרה ביום הבחירות.

בנוסף, בוחרים החייבים בבידוד וחשים בתסמינים, רשאים להצביע בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד (זאת למעט בוחרים השוהים בבידוד, שמקבלים תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה לאחר הופעת תסמינים עד 72 שעות לפני יום הבחירות - שיכולים להצביע בקלפי ייעודית למבודדים כפי שמפורט בהמשך). 

קלפיות ייעודיות למבודדים 
בוחרים שאינם חולים ואינם חשים בתסמינים, אך חייבים לשהות בבידוד, רשאים לצאת ממקום הבידוד על מנת להצביע בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד. 

גם בוחרים השוהים בבידוד, שמקבלים תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה לאחר הופעת תסמינים עד 72 שעות לפני יום הבחירות - רשאים להצביע בקלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.

יש להגיע ישירות ממקום הבידוד לקלפי ובחזרה, בלי להשתמש בתחבורה ציבורית. זאת למעט מונית ולמעט רכב ייעודי שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו הקדמי לבין חלקו האחורי באמצעות מחיצה אטומה מרצפת הרכב עד לתקרה, שמופעל על ידי הוועדה המרכזית או מטעמה.

•      בקלפי ייעודית בשיטת "הצבע וסע", ימתין הבוחר בתוך הרכב שאיתו הגיע להצבעה.
•      בקלפי ייעודית שאינה בשיטת "הצבע וסע", ימתין הבוחר בשטח פתוח או בתוך כלי הרכב שבו הגיע ובמרחק של 2 מטרים לפחות מכל אדם אחר.
•      בקלפי ייעודית, שלא ניתן להמתין בה בשטח פתוח מחוץ למקום הקלפי, ניתן להמתין בחדר אחד עד 5 בוחרים או לפי יחס של בוחר אחד על כל 4 מ"ר, לפי הגבוה מביניהם.

סדר הצבעה בקלפי ייעודית לחולים או למבודדים
•      על הבוחר לשמור מרחק של לפחות  2 מטרים ממזכיר ועדת הקלפי. עליו להזדהות בפני המזכיר.
•      על הבוחר להצהיר בטופס הצהרה כי הוא חייב לשהות בבידוד ולשם כך נצרך להצביע בקלפי ייעודית. לחלופין ניתן להציג בפני הוועדה אישור ממשרד הבריאות על כך שהוא חייב בבידוד.
•      הבוחר יקפיד לא לגעת בחפצים ובעצמים הנמצאים בקלפי שאינם נדרשים לצורך ההצבעה.
•      במתחמי "הצבע וסע", ימסור הבוחר  למזכיר וועדת הקלפי אמצעי זיהוי ויסגור את חלון הרכב. הבוחר יסיר מסכה לצורך זיהוי וישוב מיד לעטות אותה. 
•      המזכיר ימסור לבוחר מעטפת הצבעה ויקרב את תא ההצבעה לחלון הרכב. לאחר שהבוחר יכניס את מעטפת ההצבעה, יקרב המזכיר את תיבת הקלפי לחלון הרכב והבוחר ישלשל בעצמו את המעטפה לתוך הקלפי.

בכל הקלפיות תתבצע הקפדה מלאה על כללי חיטוי והנחיות ממ"ש