הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 7.9.2020 | 9:00

9:00, 7.9.2020

תושבים יקרים,

לצערי, העלייה במספר התושבים המדווחים כמאומתים ממשיכה. חייבים להקפיד לשמור על ההנחיות למניעת המשך ההתפשטות.

52 תושבים מדווחים כמאומתים
127 תושבים שוהים בבידוד

המשיכו לשמור על ההנחיות- הקפידו על עטיית מסיכות ושמירת מרחק.

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

בברכת בריאות טובה,
יואל גמליאל
ראש המועצה