הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 31.3.2020 | 12:30

12:30, 31.3.2020

תושבים יקרים,

להלן הדיווח על חולים מאומתים כפי שהופץ על ידי משרד הבריאות.

חשוב להבהיר כי בדיווח זה מצויינים 19 חולים בגדרה. להלן ההסבר בפערים לעומת הדיווח הקודם ששלחתי:
29 חולים בגדרה רבתי ו-19 חולים תושבי גדרה.

אמשיך לעדכן בכל מידע חדש שיתקבל. 

נשארים בבית. שומרים על המשפחה
יואל גמליאל
ראש המועצה