הודעה לציבור - מתחמי בדיקות

מידע אודות המתחמים לביצוע בדיקות לגילוי קורונה -

פיקוד העורף בשיתוף עם מד"א וקופות החולים פתחו ברחבי הארץ מתחמים לביצוע בדיקות לגילוי קורונה. 

קיימים 3 סוגי מתחמים לביצוע בדיקות: 

• מתחמים שמקבלים רק נבדקים עם הפניה מקופת החולים או מתשאול אפידמיולוגי.
• מתחמים שמבצעים בדיקות בכפוף להפניה מתשאול אפידמיולוגי בלבד.

• מתחמי בדיקות פתוחים לכולם ללא צורך בהפנייה, במקומות עם שיעורי תחלואה גבוהים.

לחלק מהמתחמים ניתן להגיע עם רכב לביצוע הבדיקה (על הרכב להיות עם חלונות סגורים) ולחלקם באופן רגלי.

למידע המלא על הליך ביצוע הבדיקה ומיקום מתחמי הבדיקות הפרוסים ברחבי הארץ בין התאריכים 29/9/2020 ועד 3/10/2020