הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 16.10.2020 | 15:30 | מתחם בדיקה לגננות ולסייעות בגדרה

16.10.2020 | 15:30 | הודעה לגבי נקודת בדיקה לסייעות ולגננות בגדרה

הורים יקרים, 

אני שמח לבשר כי בקשתי לפתיחת נקודת בדיקה לקורונה לסייעות ולגננות בגדרה נענתה בחיוב. 

זאת, לנוחיות הגננות והסייעות שיבדקו בקרבת הבית ויבצעו את הבדיקה לטובת שמירה על בריאות ילדיכם ובריאותן.

נקודת הבדיקה תפתח, מחר, 17.10, בין השעות 19:00-22:30, בחניית תיכון רמון.

אני חוזר על המלצתי לגננות ולסייעות לעשות את הבדיקה בטרם פתיחת הגנים ומעונות היום.

בברכת בריאות טובה לכולם

יואל גמליאל
ראש המועצה