הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 16.7.2020 | 9:00

09:00, 16.7.2020

תושבים יקרים,

שמים סוף לשרשרת ההדבקה! מקפידים על עטיית מסיכות ושומרים על מרחק

61 תושבים מדווחים כמאומתים
310 תושבים שוהים בבידוד

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

יואל גמליאל
ראש המועצה