הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 23.3.2020 | 11:30

11:30, 23.3.2020
נשארים בבית. שומרים על המשפחה.


תושבים יקרים,
מצורף עדכון נכון להיום, 23.3.2020


שמרו על בריאותכם, על בריאות יקיריכם ועל בריאות הסובבים אתכם.
השארו בבית.


בברכת בריאות טובה
יואל גמליאל
ראש המועצה