הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 29.10.2020 | עדכון לגבי צהרוני בתי הספר

הורים יקרים

צהרוני בתי הספר חלו לפעול ביום שלישי, 3.11 על פי מתווה משרד החינוך.

הצהרונים יפתחו בכפוף למספר הנרשמים.