הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 29.10.2020 | פתיחת מתקני הספורט

29.10.2020 | 12:00
עדכון לגבי פתיחת מתקני הספורט בגדרה

תושבות ותושבים יקרים,

לאחר בחינת הנתונים בגדרה, ולאחר התייעצות עם חבר המועצה, מחזיק תיק הספורט אליאב מזגני ועם ראשי המכלולים ברשות, הוחלט כי לאור מגמת הירידה בתחלואה בישוב, יפתחו כלל מתקני הספורט בישוב החל מהיום, חמישי 29/10, בשעה 16:00.

שימו לב- יושם דגש להקפדה על ההנחיות במרחב הציבורי. 

אני קורא לכם להמשיך במאמץ היישובי, לנהוג בזהירות, באחריות אישית ולהקפיד לשמור על ההנחיות לטובת שמירה על בריאות קהילת גדרה.

בברכת בריאות טובה
יואל גמליאל
ראש המועצה