הוועדה לתכנון ובניה

מידע כללי

 

שעות קבלת קהל

 2.7.2020 -לידיעת הציבור - משרדי המועצה המקומית גדרה סגורים לקבלת קהל עד להודעה חדשה. שירותי המועצה ינתנו באמצעות טלפונים ומיילים. פגישות בתאום מראש בלבד. לפרטי יצירת קשר לחצו כאן

הודעה לתושבים

נוהל קבלת קהל לציבור למנהל הנדסה על פי התו הסגול: 

1. קבלת קהל תתקיים בתיאום פגישה מראש בלבד. 
לקביעת פגישה ניתן להתקשר בימים א', ג', ה' בין השעות 10:00-12:00. (מענה טלפוני לנושאים אחרים יינתן בכל שעות העבודה). 
לטלפונים: 08-8595432 /08-8595443 או לשלוח מייל דרך אתר הוועדה: https://gedera.bartech-net.co.il/- אנשי קשר – לפקיד עמו רוצים לתאם. 
2. במייל או בטלפון יש לציין את מהות הפגישה מס' בקשה להיתר/ מס' תיק בניין וכו', ע"מ שעובדי הוועדה יוכלו להיערך לפגישה.
3. לפגישה יגיע אדם אחד למעט מי שנזקק לסיוע בשל מצב בריאותי.
4. כל מי שנכנס לוועדה יעבור מדידת חום, יקפיד על לבישת מסכה וימלא תצהיר בריאות בהתאם להנחיות התו הסגול. 

5. בחלל הציבורי לא תתאפשר המתנה של יותר מ-3 אנשים ביחד, במרחק של 2 מ' האחד מהשני. שאר האנשים יאלצו להמתין מחוץ למשרדי הועדה. 

6. תחולה החל מיום 9 ביוני 2020 

יום ב': 16:30-18:30

יום ה': 08:30-12:00

יום ג': קבלת קהל עבור עורכי בקשות, בתאום מראש בלבד!

שימו לב, מענה טלפוני לא יינתן בשעות קבלת קהל.

 

 

פרטי התקשרות מינהל ההנדסה:

 סלאבן פנוביץ - מהנדס המועצה והוועדה | 08-8595420 -  פגישות למהנדס העיר ,סלאבן פנוביץ' בתיאום מראש בלבד

מור אידן - מזכירת מהנדס | 08-8595432| Mor.idan@gedera.muni.il

אסנת אלרון -אדריכלית הועדה | 08-8595419 | osnat.elron@gedera.muni.il

אלעד ביטון - סגן מהנדס, מנהל תשתיות וכבישים | 08-8595410 | Elad.Biton@gedera.muni.il

אוראל כחלון- מפקחת ועדה | 08-8595425 | Orel.Kahlon@gedera.muni.il

מרב לרר - נכסים והיטלי רישוי | 08-8595422 | merav.lerer@gedera.muni.il

עמית רייך - מנהל רישוי | 08-8595406 | Amit.Reich@gedera.muni.il

שיראל חלא - בודקת תכניות להיתר | 08-8595428 | Shirel.Hala@gedera.muni.il

הילה רולניק דיין- בודקת תכניות ותצ"רים | 08-8595426 | Hila.Rolnik@gedera.muni.il

תחיה קרטה – השבחה | 08-8595427| Thiya.karta@gedera.muni.il

יפעת כוכבי ברמי - טאבו והיטלים  |08-8595423| Ifat.Cohavi-Brami@gedera.muni.il

לי אלוש – מידענית| 08-8595424 |  lee.alush@gedera.muni.il

נעמי קעטבי- חשבת אגף | 08-8595403 | Neomi.Kaatabi@gedera.muni.il

ליז משה- ארכיבאית | 08-8595443 | Liz.Moshe@gedera.muni.il

סמדר קונסטנטיני- בודקת בקשות להיתרים | Smadar.Konstantino@gedera.muni.il

כתובת: רח' ירוחם 1, גדרה  

טלפון:  08-8595420  
פקס' : 08-8597914 

אתר אינטרנט: gedera.bartech-net.co.il

 

 

נגישות מבנה הנדסה 

חניה נגישה, פס מוביל מכניסה,  מערכת לליקוי ראיה, מערכת לליקוי שמיעה, שירותים נגישים, חדרים מונגשים ריהוט נגיש

חדר וועדה מונגש + מערכת שמיעה היקפית