הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה | 20.3.2020 | 15:00

20.3.2020, 15:00

לידיעת התושבים,

על פי דיווחים שקיבלתי, החוסים במעון מוריה בגדרה נחשפו למטפלת שדווחה כחיובית. הנושא בטיפול משרד הבריאות ופיקוד העורף. נמשיך לעקוב ונעדכן בהמשך ככל שיהיה מידע.

אני מאחל להם בריאות ושב וקורא לכם להשאר בבית.

שמרו על בריאותכם ובריאות הסובבים אתכם והקפידו על הנחיות משרד הבריאות.

נשארים בבית. שומרים על המשפחה.

שבת שלום
יואל גמליאל
ראש המועצה