הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 7.12.2020 | 11:00

7.12.2020 | 11:00

עדכון לגבי מתחם בדיקות הקורונה שיתקיים היום, 7.12- פתיחת המתחם הוקדמה לשעה 13:00

עושים מאמץ ויוצאים להיבדק

בברכת בריאות טובה,

יואל גמליאל
ראש המועצה