הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 14.7.2020 | 16:30

16:30, 14.7.2020

תושבים יקרים,

לצערי, העלייה במספר התושבים המדווחים כמאומתים ממשיכה. מאתמול נוספו עוד 8 תושבים.

55 תושבים מדווחים כמאומתים
393 תושבים שוהים בבידוד

המשיכו לשמור על ההנחיות - עטו מסיכה ושמרו על מרחק. 

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

יואל גמליאל
ראש המועצה