הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 3.9.2020 | 17:30 | גדרה סווגה כיישוב צהוב

תושבים יקרים, שימו לב

במסגרת תכנית הרמזור הארצית, גדרה הוגדרה כיישוב צהוב

להלן ההנחיות החל מהתאריך 6.9:

התקהלויות- 
בשטח פתוח- 60% מהתפוסה ולא יותר מ-100 איש
במבנה- 40% מהתפוסה ולא יותר מ-50 איש

פעילויות חינוכיות- מתקיימות על פי מתווה משרד החינוך

מקומות עבודה- מותרת על פי כללי "התו הסגול"

מקפידים על ההנחיות, שומרים על הבריאות!

*יצויין כי התקנות יכנסו לתוקף ביום ראשון 6.9 וימשכו שבועיים על פי הסיווג של הצבע הצהוב

עד ל-5.9.2020 (כולל), חלות ההנחיות הבאות:
* כללי ההתקהלות בכלל הישובים בארץ הם עד 20 איש במבנה, ועד 30 איש בשטח פתוח. 
* קבלת קהל - בכפוף לכללי ההתקהלות מלבד מקומות בהם הוגדר אדם לכל 7 מ"ר.