הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 16.10.2020 | בדיקות לצוותי הגנים

מועצה מקומית גדרה לא מתפשרת על בריאות ילדיה וצוותי החינוך שלה!

לקראת פתיחת הגנים ביום ראשון אני ממליץ שכל גננת וכל סייעת תיבדק.

במהלך שישי שבת יפתחו עמדות דיגום מיוחדות ללא הפניה לצוותי החינוך במקומות הבאים: 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/kindergarten-teachers-tests/he/kindergarten-teachers-tests.pdf

לכו להיבדק!
רק יחד נעבור את זה!
שבת שלום
יואל גמליאל  - ראש  מועצה