הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 11.7.2020 | 21:00

21:00, 11.7.2020

תושבים יקרים,

לצערי, תלמיד נוסף דווח כמאומת לנגיף הקורונה וכ-30 תלמידים נוספים נכנסו לבידוד.

44 תושבים מדווחים כמאומתים לנגיף הקורונה 
332 תושבים שוהים בבידוד

אני חוזר ומדגיש- הקפידו על שמירת ההנחיות, עטו מסיכה ושמרו על מרחק. 

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

שבוע טוב,
יואל גמליאל
ראש המועצה