הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 22.3.2020 | 19:00

18:00 • 22.3.2020

נשארים בבית. שומרים על המשפחה.

תושבים יקרים, 
אני פונה אליכם שוב - הישמעו להנחיות, השארו בבית.

לצערי, עדיין ישנן התקהלויות במגרשים, במתקני ספורט ובמקומות נוספים.

גדרה היא יישוב קטן יחסית וההדבקה עלולה לעלות בקצב מהיר אם לא נקפיד כולנו על ההנחיות.

אני מבין את הקושי אך מבקש מכולכם לעשות מאמץ למען בריאותכם, למען בריאות יקיריכם ולמען הבריאות של קהילת גדרה.

רק יחד נעבור את זה

יואל גמליאל
ראש המועצה