הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 3.9.2020 | 10:00

10:00, 3.9.2020

תושבים יקרים,

40 תושבים מדווחים כמאומתים
95 תושבים שוהים בבידוד

המשיכו לשמור על ההנחיות- הקפידו על עטיית מסיכות ושמירת מרחק.

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

בברכת בריאות טובה,
יואל גמליאל
ראש המועצה