לידיעת התושבים - החל מיום ראשון, 29.11, גני הילדים יחזרו לפעול במתכונת של 6 ימים בשבוע

לידיעת התושבים - החל מיום ראשון, 29.11, גני הילדים יחזרו לפעול במתכונת של 6 ימים בשבוע