הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 27.3.2020 | 10:00

10:00 • 27.3.2020

תושבים יקרים,

להלן הדיווח המעודכן להיום, 27.3. 
עלייה של שלושה חולים נוספים מאתמול. 
אני מבקש מכם להשאר בבית ולשמור על ההנחיות המצילות את החיים שלכם.

ניתן לראות את ריכוז המסלולים - את חלקם אספנו באופן יזום כדי לזרז את פרסום המידע -

http://gedera.mpage.co.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1125&branchId=1915


נשארים בבית • שומרים על המשפחה

יואל גמליאל

ראש המועצה

תמונת מצב 27.3.2020, 10:00, 27חולי קורונה, 227 בבידוד