הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 29.10.2020 | מתווה חזרה ללימודים כיתות א'-ד'

29.10.2020 | 11:00
מתווה חזרה ללימודים לשכבות א׳-ד’ בגדרה

הורים יקרים,

בימים האחרונים בחנתי יחד עם אגף החינוך, מנהלות בתי הספר, הצוותים המקצועיים ברשות והנהגת ההורים היישובית, חזרה בטוחה ביותר עבור ילדינו וצוותי החינוך לבית הספר.

לאחר בחינת האפשרויות, אני שמח להודיע כי תקצבתי את הנדרש לטובת הנושא ומצאתי את הפתרונות לקיים לימודים 5 ימים בשבוע בכלל בתי הספר בשכבות א׳-ד׳ החל מיום ראשון, 1.11.

שימו לב -יושם דגש מיוחד על בדיקת חום בכניסה למוסד החינוכי.

מאחל לכולם חזרה בטוחה ומוצלחת

יואל גמליאל
ראש המועצה