הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 1.5.2020 | הנחיות לגבי לימודים בהתאם להחלטות הממשלה


 תושבים יקרים,

ראש המועצה

בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה היום, 1.5, להלן הבהרות לגבי פתיחת מערכת החינוך בגדרה :

•המועצה ערוכה ומוכנה לפתיחת שעריה לתלמידי כיתות א׳-ג׳ ביום ראשון, 3.5.2020. יצויין כי הפתיחה נעשית בהתאם להנחיות הנדרשות מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך.

•לגבי שכבות י״א-י״ב, ביום ראשון, 3.5.2020, ישלחו תכניות לימודים והנחיות לקראת חזרה למוסדות הלימוד ביום שלישי, 5.5.2020.

אנו פועלים בזהירות מירבית לקראת פתיחת מוסדות החינוך בהתאם למתווה שהוחלט. המועצה המקומית תעשה כל שנדרש על מנת לסייע לצוותים החינוכיים לקיים את הלימודים על פי ההנחיות הנדרשות לשמירה על בריאותם של ילדינו ושל הצוותים הפועלים במסגרות החינוכיות.

שבת שלום,

יואל גמליאל