הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 20.4.2020 | שאלות ותשובות להנחיות החדשות