הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 15.7.2020 | 9:00

09:00, 15.7.2020

תושבים יקרים,

לצערי, העלייה במספר התושבים המדווחים כמאומתים ממשיכה.

58 תושבים מדווחים כמאומתים
334 תושבים שוהים בבידוד

המשיכו לשמור על ההנחיות - עטו מסיכה ושמרו על מרחק.

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

יואל גמליאל
ראש המועצה