הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 25.3.2020 | 21:00

21:00 • 25.3.2020

הודעה על מסלול של תושב שדווח כחולה קורונה:

**22:00- עריכה - עודכנו השעות במסלול של יום שישי, 13.3*** 

12.3, חמישי

8:00-16:00 מרכז אופק

13.3, שישי
7:30-8:00 שחרית באולפנת בהר״ן
8:05-8:15 ״מאפיית האחים״ - תחנת דלק

17:30-18:30 בית כנסת קהילתי תיכון רמון

14.3 , שבת
8:00-11:00 בית כנסת קהילתי תיכון רמון

15:30-16:00 בית כנסת ״בן איש חי״

15.3, ראשון
7:00-8:00 סופר ״הסל שלי״ בקצבייה
8:00-16:00 מרכז אופק כולל הרצאה באולם הגדול

17:30-18:00 בית כנסת ״אור החיים״

16.3, שני
17:30-18:00 בית כנסת ״אור החיים״

19:30-20:15 ניחום אבלים ברחוב הצאלה

21.3, שבת
8:00-10:00 בית כנסת קהילתי תיכון רמון

שימו לב- הנתונים הם מבדיקה שנעשתה על ידינו מול התושב, טרם פורסמה חקירה אפדימיולוגית מטעם משרד הבריאות.

כל מי שהיה במקומות ובזמנים המצויינים מתבקש להכנס לבידוד באופן מיידי ל-14 יום ולדווח למשרד הבריאות כנדרש.

שמרו על עצמכם. השארו בבית

יואל גמליאל
ראש המועצה