הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 19.10.2020 | 12:30 | גדרה ירוקה

12:30, 19/10/2020
🟢גדרה ירוקה!🟢

יחד השגנו את המטרה!

ביחד נשמור על גדרה ירוקה.

בברכת בריאות טובה,

יואל גמליאל
ראש המועצה