הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 26.3.2020 | 8:30

8:30 • 26.3.2020

לידיעת התושבים,
בהתאם לעדכון משרד הבריאות, להלן מקום נוסף בו שהה חולה קורונה מאומת בגדרה:

•17.3 בין השעות 10:00-9:00 קופת חולים ״מאוחדת״ סניף בן גוריון גדרה.

 מי שהיה במקום ובזמן זה מתבקש להכנס לבידוד באופן מיידי עד ליום שלישי, 31.3.2020 בבוקר, ולדווח על כך למשרד הבריאות.

שמרו על עצמכם. השארו בבית.
יואל גמליאל
ראש המועצה