הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה | 20.3.2020 | 13:00

20.3.2020, 13:00

תושבים יקרים,

כפי שעדכנתי אתכם, שני תושבים שדווחו כמאומתים היו בתאריכים:

 13/3/2020 בין השעות 17:30-18:30
 14/3/2020 בין השעות 8:00-11:00

בבית חב"ד ברחוב יסמין כולל עזרת נשים.  

מי מכם שהיו במקומות ובזמנים אלה חייבים להיכנס באופן מיידי לבידוד ולדווח למשרד הבריאות. אתם יכולים לעזור במניעת התפשטות הנגיף.

שימו לב! החקירה טרם הסתיימה ולכן זה עוד לא פורסם על ידי משרד הבריאות

אני קורא לכולם להשאר בבית ולשמור על בריאותכם ובריאות הסובבים אתכם.

שבת שלום, שבת מנוחה

בריאות טובה לכולם

יואל גמליאל

ראש המועצה