הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 22.9.2020 | 9:00

9:00, 22.9.2020

תושבים יקרים,

122 מדווחים כמאומתים
353 שוהים בבידוד
8 נפטרו מנגיף הקורונה

חייבים לעצור את שרשרת ההדבקה!
חייבים להקפיד ולשמור על ההנחיות לעטיית מסיכה, שמירת מרחק והקפדה על היגיינה.

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

בברכת בריאות טובה,
יואל גמליאל
ראש המועצה