הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 19.4.2020 - הנחיות משרד הבריאות