הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 13.5.2020 | הודעה לגבי מתווה חזרה לכיתות ד'-י'

13.5.2020 | 16:00 | הודעה לציבור בנושא מתווה הלימודים לכיתות ד’-י׳| המועצה המקומית גדרה

תושבים יקרים,

לאחר בחינת המתווה שהוצע, ולאחר בדיקה מעמיקה של היתכנות פתיחה מיטבית עבור ילדינו, הוחלט כי גדרה תהיה שותפה להחלטת השלטון המקומי כי תלמידי כיתות ד׳-י’ לא יחזרו ללימודים במוסדות החינוך על פי המתווה שהוצע.

נמשיך לעדכן אתכם ככל שהנושא יפתר ויתן מענה הולם לילדינו.

בברכה
יואל גמליאל
ראש המועצה