הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 20.7.2020 | 9:00

09:00, 20.7.2020

תושבים יקרים,

68 תושבים מדווחים כמאומתים
332 תושבים שוהים בבידוד

ירידה של חולה נוסף ביממה האחרונה. 

אני מאחל לתושבים שמדווחים כמאומתים החלמה מהירה, ולתושבים השוהים בבידוד מאחל שתעברו זאת במהרה ובבריאות טובה.

המשיכו לשמור על ההנחיות - הקפידו על עטיית מסיכות ושמירת על מרחק. 

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

יואל גמליאל
ראש המועצה