הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 17.7.2020 | 12:00