הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 22.7.2020 | 10:00

10:00, 22.7.2020

תושבים יקרים,

72 תושבים מדווחים כמאומתים
329 תושבים שוהים בבידוד

המשיכו לשמור על ההנחיות - הקפידו על עטיית מסיכות ושמירת על מרחק. 

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

יואל גמליאל
ראש המועצה