הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 26.3.2020 | 16:00

16:00 • 26.3.2020
הודעה על מסלול של תושב גדרה שדווח כחולה קורונה:

12.3, חמישי
13:30-15:00 סופר ״אושר עד״ כנות
13.3, שישי
10:20-10:30 קופת חולים כללית גדרה הצעירה
10:40-11:00 מאפיית ״ידעי״ - בעלי המלאכה
11:00-12:00 ״סופר פארם״ 
14.3 , שבת
9:00-13:00 בית כנסת ״אור החיים״ 
20.3, שישי
11:00-12:00 ״סופר פארם״

שימו לב- הנתונים הם מבדיקה שנעשתה על ידינו מול התושב, טרם פורסמה חקירה אפדימיולוגית מטעם משרד הבריאות.

כל מי שהיה במקומות ובזמנים המצויינים מתבקש להכנס לבידוד באופן מיידי ל-14 יום (מהתאריך בו היה במקום המדווח) ולדווח למשרד הבריאות כנדרש.

שמרו על עצמכם. השארו בבית
יואל גמליאל
ראש המועצה