הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 23.7.2020 | 11:30

11:30, 23.7.2020

תושבים יקרים,

72 תושבים מדווחים כמאומתים
365 תושבים שוהים בבידוד

המשיכו לשמור על ההנחיות - הקפידו על עטיית מסיכות ושמירת על מרחק. 

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

יואל גמליאל
ראש המועצה