הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 23.9.2020 | 9:30

9:30, 23.9.2020

תושבים יקרים,

129 מדווחים כמאומתים
447 שוהים בבידוד

חייבים לעצור את שרשרת ההדבקה!
חייבים להקפיד ולשמור על ההנחיות לעטיית מסיכה, שמירת מרחק והקפדה על היגיינה.

שימרו על עצמכם, שימרו על בני משפחותיכם, שימרו על משפחת גדרה.

בברכת בריאות טובה,
יואל גמליאל
ראש המועצה