הודעה לציבור – המועצה המקומית גדרה – 13.5.2020 | הודעה לגבי פעילות מרכז אופק

הודעה לגבי פעילות מרכז אופק 

מרכז אופק עתיד היה לחדש את כלל פעילותו בתאריך 17/5/2020 בהסתמך על מתווה הממשלה שפורסם ב 1/5/2020

לאור ההנחיות החדשות , חידוש חוגי אופק לא ייושם למעט שחקנים תחרותיים (התאחדויות), מעונות וצהרונים , עד להודעה חדשה.
בתקווה לחזרה לשגרה מלאה בהקדם,
ליאת וצוות אופק🌺