רישום לצהרונים

מרכז אופק גדרה מפעיל צהרונים בגני המועצה המהווים מסגרת המשך חינוכית ליום הלימודים בגן ומטרתם מתן יחס אישי לכל ילד והקניית מיומנויות חברתיות בדרך חוויתית ומעשירה.

רישום לגן אינו מהווה רישום לצהרון, לרישום יש להכנס ללינקים המצ"ב: