מועצה מקומית גדרה

אירועים

נגיעות במדע

01/02/2022, מיקום: אולם מיכל, מרכז אופק, שעה 17:15

תנועה ומוסיקה עם שרית אורן

06/02/2022, מיקום: מעון רשפים, שעה 17:15

חיות וטבע

08/02/2022, מיקום: אולם מיכל, מרכז אופק, שעה 17:15

תיאטרון סיפור אינטראקטיבי עם הילה צור

15/02/2022, מיקום: אולם מיכל, מרכז אופק, שעה 17:15

תנועה ומוסיקה עם שרית אורן

20/02/2022, מיקום: מעון רשפים, שעה 17:15

נגיעות במדע

22/02/2022, מיקום: אולם מיכל, מרכז אופק, שעה 17:15

תיאטרון סיפור "בונה" עם אושרי מזרחי

23/02/2022, מיקום: אולם מיכל, מרכז אופק, שעה 17:15