מועצה מקומית גדרה

אושר מהנדס למועצה

20/03/2019
אושר מהנדס למועצה

מועצת גדרה: אושר מהנדס למועצה


בישיבת מועצה שהתקיימה הערב בגדרה אושר מר סלאבן פאנוביץ לתפקיד מהנדס המועצה* יואל גמליאל, ראש המועצה: " אני מאחל הצלחה רבה לכולנו והמשך עשייה פורייה ומוצלחת. יחד נמשיך לפעול בשיקול דעת, באחריות ובנחישות ונצעיד את גדרה קדימה"

הערב, 18.3.19, התקיימה ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 451 בספריית גדרה.

בישיבה אושר מר סלאבן פאנוביץ למהנדס המועצה המקומית עפ"י החלטת ועדת המכרזים וכן אישור טווח שכר למהנדס עפ"י הנחיות משרד הפנים.

כמו כן,  אושרו תב"רים בנושאים שונים לטובת פיתוח המושבה. ביניהם, תב"ר לעבודות שיפוץ ושדרוג אזור התעשיה, הוספת תקציב לעבודות הקשורות לבטיחות וכיבוי אש במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור, ביצוע עבודות דשא סינטטי בפארק רבין, הוספת מצלמות ברחבי העיר לשמירה על הסדר במרחב הציבורי, ביצוע עבודות חישוף והדברה ברחבי המושבה ועוד. 

ראש המועצה, יואל גמליאל: "אני שמח ומברך על המינוי של מהנדס המועצה וכמו כן מודה לחברי המועצה על אישור התב"רים שהועלו בישיבת המועצה הערב.  אני מאחל הצלחה רבה לכולנו והמשך עשייה פורייה ומוצלחת. יחד נמשיך לפעול בשיקול דעת, באחריות ובנחישות ונצעיד את גדרה קדימה."


להלן פירוט הסעיפים שאושרו בישיבת מועצה מן המניין מס' 451 שהתקיימה ביום שני 18.3.19 בספריה הציבורית:

סעיף 1             אישור סלאבן פאנוביץ למהנדס המועצה המקומית גדרה עפ"י

                        החלטת ועדת מכרזים מהתאריך 29/08/2018.

 

סעיף 2             אישור טווח שכר למהנדס המועצה סלאבן פאנוביץ 85%-95%

                        משכר מנכ"ל עפ"י הנחיות משרד הפנים.

 

סעיף 3             הגדלת תב"ר 1017 בסך 2,648,000 ₪ ותיקון שם התב"ר ל"תכנון

                        תב"ע ותכנון מפורט זמ 573 אזור תעשיה".

 

סעיף 4             הגדלת תב"ר 1032 בטיחות וכיבוי אש במוס"ח ובמוסדות ציבור

                        בסך 150,000 ₪.

 

סעיף 5             הגדלת תב"ר 1184 דשא סינטטי בפארק רבין בסך 408,120 ₪.

 

סעיף 6             הגדלת תב"ר 1190 מצלמות בסך 200,000 ₪.

 

סעיף 7             אישור תב"ר 1246 ביצוע חישוף והדברה ברחבי היישוב בסך

                        300,000 ₪.

 

סעיף 8             אישור תב"ר 1247 מרחב הכלה לבי"ס רימונים בסך 40,000 ₪.
סעיף 9             אישור פתיחת חשבון בבנק דיסקונט.