מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 452 - 24.3.19

21/03/2019
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 452 -  24.3.19

ביום ראשון, 24.3.19, תתקיים ישיבת מועצה מספר 452 שלא מן המניין

 בשעה 18:00 בספריה הציבורית

בנושא אישור תקציב המועצה לשנת 2019 

 

 

התושבים מוזמנים