מועצה מקומית גדרה

קואליציה במועצה המקומית

14/02/2019
קואליציה במועצה המקומית

השבוע גובשה קואליציה במועצה המקומית גדרה


חברי הקואליציה כוללים את סיעת גמ, סיעת גדרה מתחדשת, סיעת למען גדרה וסיעת הבית היהודי

השבוע נחתם הסכם קואליציוני בין ראש המועצה הנבחר, יואל גמליאל וחברי סיעתו, סיעת גמ החברים בה דני דורון, ענת טל ואסף דרבה להקמת קואליציה במליאת המועצה הרשותית.
הסיעות השותפות לקואליציה שהתגבשה הן סיעת "גדרה מתחדשת" בהן היו"ר הוא סהר רווח והחבר אליאב מזגני, סיעת "הבית היהודי" הכוללת את עו"ד יקותיאל תנעמי וסיעת "למען גדרה" הכוללת את ציון ידעי. סך כל מספר חברי הקואליציה מונה שמונה חברים מתוך 15 חברי המועצה הנבחרים.

במסגרת ההסכם הקואליציוני סוכם כי חבר המועצה מסיעת גמ, דני דורון, ימונה לסגן ומ"מ ראש המועצה ולמחזיק תיק שימור אתרים, חברת המועצה ענת טל תמונה למחזיקת תיק התיירות, הבטחון, מעמד האישה וצעירים, חבר המועצה אסף דרבה ימונה למחזיק תיק הרווחה, העליה והקליטה, חבר המועצה, סהר רווח, מטעם סיעת "צעירי גדרה" ימונה לתפקיד סגן ראש המועצה  בשכר וליו"ר מרכז אופק, חבר המועצה אליאב מזגני מטעם סיעת "גדרה מתחדשת" ימונה למחזיק תיק הספורט וליו"ר ועדת מכרזים,  עוה"ד יקותיאל  תנעמי מטעם סיעת "הבית היהודי" ימונה לתפקיד סגן ראש המועצה  בשכר ומחזיק תיק שפ"ע, חבר המועצה ציון ידעי מסיעת "למען גדרה ימונה למחזיק תיק תפעול תשתיות ויו"ר וועדת הנחות.

הצדדים בהסכם הקואליציוני הביעו את החשיבות העליונה של חיזוקה ופיתוחה של גדרה, יישוב עם מורשת ענפה והיסטוריה מרתקת ולהמשיך לפתח אותה כיישוב שוקק תרבות, פעילויות פנאי וספורט לצד חיזוקה הכלכלי והתעסוקתי לרווחת תושבי גדרה.
בין היתר קבעו במסגרת מטרותיהם לצורך כך את המשך פיתוח אזור התעסוקה והמסחר, קידם תכנית המתאר היישובית, הקמת בית תרבות ועוד.

ראש המועצה יואל גמליאל: "אין ספק כי הקואליציה שגובשה חדורת מטרה להפיק את המרב והמיטב עבור תושבות ותושבי גדרה. אני מאמין שבזכות המטרה המשותפת של כולנו אנו נראה את המשך צמיחתה ופריחתה של גדרה. אני מאחל שתהיה זו קדנציה מוצלחת בה נפעל בשיתוף פעולה מלא למען התושבים ולמען גדרה. בהזדמנות זו אני קורא לכל חברי המועצה להצטרף לקואליציה למטרה המשותפת לכולנו - הצלחתה של גדרה "